קול קורא 19/2019 להפעלת חוגים בצהרוני וגני המועצה המקומית חריש לשנה"ל התש"פ