מכרז 20/2017 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות מזרמים יעודיים (קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק)

ניתן לקבל את מסמכי מכרז בעלות של 1000 ₪ (שלא יוחזרו) מ 25/07/17 עד 13/08/17 בימים א-ה שעות 8:30 עד 13:00.

סיור קבלנים: לא חובה, ביום ב’ תאריך 31/07/17 בשעה 10:00, יציאה מחדר ישיבות, הגפן 78, חריש.

מועד אחרון להגשה: 14/08/17 בשעה 13:00.

מען לפרטים: נא להתקשר לטלפון 04-6186022 או פקס 04-6186024