מכרז פומבי מס' 200/22 לתפקיד מזכיר/ ה השירות הפסיכולוגי חינוכי