קול קורא מס' 21/2019 לשיתוף הציבור בגיבוש רעיונות והצעות לשימושי קרקע ציבורית במתחם המע"ר