מכרז פומבי מס' 213/22 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי