מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ת מנהל כללי ומנהל משאבי אנוש - מס' מכרז 22/2015