מכרז מס' 22/2017 אספקת טובין – יעה אופני זעיר (בובקט/ מיניקט) ותחזוקתו

מכרז מס’ 22/2017 אספקת טובין – יעה אופני זעיר (בובקט/ מיניקט) ותחזוקתו
את מעטפת מסמכי המכרז יש לרכוש במחלקת הגבייה במועצה המקומית חריש