מכרז מס' 22/19 מתן שירותי קידום וניהול "האב" בחריש (מתחם עבודה משותף)