מכרז פומבי מס' 22/214 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממ"ד תורני