מכרז מס' 22/219 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)