מכרז פומבי מס' 22/222 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי