מכרז פומבי מס' 22/223 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממ"ד תורני