מכרז פומבי מס' 22/235 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי