מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ת אגף החינוך - מס' מכרז 23/2015