מכרז פנימי/פומבי מספר: 21/23 לתפקיד מנהל חשבונות ראשי