מכרז פומבי מס' 232/22 לתפקיד: סייע/סייעת בגני ילדים