מכרז 24/2017 מתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש