מכרז פומבי מס' 24/23 לתפקיד: מזכיר/מזכירת בית ספר ממ"ד תורני