מכרז פומבי מס' 241/22 מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול