מכרז פומבי מס' 245/22 לתפקיד מנהל/ת מחלקת דרכים ותנועה