מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מדור קליטה מס' מכרז 26/2015