מכרז פנימי/פומבי מספר 21/27 לתפקיד רכז לנערות חרדיות