מכרז פנימי/פומבי מספר 29/20 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה