מכרז פומבי מס' 22/29 מזכיר/ת רכש ולוגיסטיקה לסגן מנהל אגף חינוך