מכרז מס' 30/20 לתפקיד רכז משק לשעת חירום (מל"ח - פס"ח) ואחראי מרחבים מוגנים