קול קורא מס' 300/2023 להפעלת חוגים /סדנאות/קורסים ורכזים עירוניים בתחומי הספורט, המוזיקה והפנאי בעיריית חריש