קול קורא 304/2021 למתן חסויות לחוברת חוגים לשנת הלימודים תשפ"ב (22/2021)