קול קורא 304/23 לתפקיד חבר ועדת ערר ארנונה ויו"ר ועדת ערר ארנונה