קול קורא מס' 305/22 להעמדת דוכני מזון למסיבת פורים תשפ"ב-2022