קול קורא מס' 306/21 הצעות מחיר למתן כתיבת ספר מותג ועיצוב מיתוג למועצה המקומית חריש