קול קורא מס' 306/2022 להגשת הצעות למיזמים בתחום חיבור בין חילונים לדתיים