מכרז מס' 31/2017 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור