קול קורא מס' 310/22 לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת לדירת קלט לעולים חדשים