קול קורא מס' 311/21 למנחה פדגוגי-חינוכי לבתי ספר בחריש