קול קורא 311/22 לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים שונים לשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) במועצה המקומית חריש"