קול קורא מס' 312/2021 להגשת הצעות ליוזמות בגינות קהילתיות