קול קורא מס' 313/21 לרכז גיוס משאבים ותרומות למועצה המקומית חריש