קול קורא 313/2022 להציע הצעות להשתתפות ביריד תעסוקה ולימודים לתושבי חריש