קול קורא מס' 314/2021 לקבלת הצעות מחיר עבור שירות רכז מוזיקה באגף פנאי וקהילה