קול קורא מס' 314/23 לקבלת הצעות לפעילויות בקהילה בעניין משבר האקלים