קול קורא מס' 315/2021 קריאה לציבור תושבי חריש להגשת הצעות להשתתפות במיזם "סדרת תערוכות אומנות מקומית"