קול קורא מס' 315/23 להגשת הצעות למכירת תוצרת מקומית באירוע לילה לבן - ט"ו באב