קול קורא מס' 317/021 לקבלת הצעות מחיר להפעלות וחוגים בנושא מוסיקה לאזרחים ותיקים במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים בחריש