קול קורא מס' 22/317 למתן שירותים פרא-רפואיים במסגרת תכנית צמצום פערים התפתחותיים לגיל הרך של מועצה מקומית חריש