קול קורא מס' 319/21 להפעלת חוג הכנה לצה"ל-כושר קרבי ומנטלי