קול קורא מס' 322/22 להעמדת דוכני מזון לאירועי חנוכה