מכרז פנימי/פומבי מס' 21/33 לתפקיד מנהל מחלקת תשתיות