מכרז פומבי מס' 22/34 לתפקיד רכז/ת מנהיגות עולים למעורבות חברתית