מכרז פנימי/ חיצוני מס' 36/16 למנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט

היחידה

רישוי עסקים

תואר המשרה

מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט

דרגת המשרה ודירוגה

חוזה אישי

היקף העסקה

משרה מלאה

סוג המכרז

פנימי/חיצוני

תיאור התפקיד

ייעוד: אחריות על הפעלת חוק רישוי עסקים, בהם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים, על מנת להבטיח קיום מטרות חוק רישוי עסקים 1968 וחוקי עזר לשילוט תחומי אחריות: ניהול היחידה לרישוי עסקים ושילוט ניהול תהליך קבלת רישיון עסק. פיקוח על פעילות עסקים בהתאם לחוק ולחוקי עזר עירונים. ניהול צוות של עובדים. פיקוח כללי

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות

בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק ושילוט בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. אכיפת החוקים והתקנות בהתאם להוראות הדין הקיים. תיעוד פעילות הפיקוח.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

ייצוגיות ושירותיות אל מול תושבים ובעלי עסקים. שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים.

 

כפיפות

למנהל אגף שפ”ע

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה: השכלה: בעל תואר אקדמי במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. המנהל יחוייב לסיים קורס בהצלחה של מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנה מתחילת מינוייו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים. יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-office שפות: עברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה סבירה רישיון נהיגה: בתוקף העדר רישום פלילי ניסיון בתחום המשפטים / עריכת דין – יתרון
רישום מקצועי: לא נדרש

ניסיון מקצועי

עדיפות לניסיון ורקע ברישוי עסקים ברשויות מקומיות או גופים ציבוריים

ניסיון ניהולי

ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות בניהול צוות של 3 עובדים ויותר

מינהלה

מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה, בליווי קורות חיים וצילומי תעודות במסירה אישית בלבד. על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז, ללא פרטים מזהים. הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 15/05/16בשעה 12:00 במשרדי המועצה המקומית חריש, רח’ גמלא 1, חריש. לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לרותי/נורית בטלפון: [email protected] דוא”ל: הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. יעקב נתניהו מנכ”ל

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד