מכרז פומבי מספר 36/20 לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה